Välkommen

En normfotograf med ett leende och en kniv i underläppens höjd.

– Man måste hitta på sätt som gör att folk öppnar ögonen och börjar tänka efter vad de håller på med. Men samtidigt vill jag inte visa människor hur det ska vara, jag vill utmana dem att ta ställning själva.

Hur gör man då?

– Man gör dem förbannade!

Ur intervju med Normfotografen i Tidningen Assistans, nr 4 – 2015

Mitt namn är Jon Klarström och Normfotografen är en nisch inom mitt arbete som fotograf med konstnärlig inrikting.

Normfotografen är den del av mitt fotografi som tar avstamp i att kritisera rådande normer vad gäller att peka ut de människor som är onormala. Människor med psykiska och fysiska variationer som inte platsar in i en allt mer avsmalnande fålla av normalitet.

/ Jon Klarström – Normfotografen

Normfotografen bedriver för närvarande hobbyverksamhet och gör inte beställningsjobb. Vill ni anlita mig följer vanligt arbetsgivaransvar enligt A-skatt. Alternativt genom någon fakturatjänst för frilansare.